Music B2B login

Proces

Proces
Vores projekter varetages altid professionelt. Vi sikrer en løsning, der afspejler vores grundige viden omkring det pågældende projekt samt indsætter de kompetencer, der er nødvendige for et optimalt resultat.

Fase 1 - Projektopstart
Så snart vi modtager et oplæg fra arkitekt / bygherre, foretager vi en grundig analyse af tegningsmaterialet sammen med de involverede parter. Her gennemgår vi de enkelte detaljer, og eventuelle ønsker og spørgsmål afklares. Hvis det er muligt, tager vi ud og besigtiger projektet, der ønskes belysning til med henblik på at få den nødvendige viden om arkitekturen og materialevalget for dermed at kunne definere de særlige funktioner, som lyset skal opfylde.

Fase 2 - Udarbejdelse af belysningsplan
På baggrund af oplægget udvikler vi en belysningsplan, der detaljeret beskriver, hvordan belysningen skal håndteres. Denne fase har altid sin forankring i arkitekturen, og hvordan den bedst kan fremhæves. I denne fase resulterer vores grundige indlevelse i arkitekturen og vores sans for detaljer ofte i en dybere dialog og sparring omkring materialer og optimering af projektet.

Belysningsplanen, som udarbejdes i AutoCAD, består af en målsat tegning af projektet og indeholder forslag til valg af armaturer, deres placering og antal.

På baggrund af vores valg af armaturer sammensætter vi et tilbud.

Projektet præsenteres i en eksklusiv mappe, der inkluderer stemningsbilleder og rumlige illustrationer relateret til de valgte armaturer og deres placering / funktion i arkitekturen.
Vi udbeder os et honorar for udarbejdelsen af en belysningsplan. Honoraret står mål med de omkostninger, som udarbejdelsen har medført, og er afhængig af projektets omfang og det udleverede tegningsmateriale.

Fase 3 - Aflevering af præsentationsmappe
Præsentationsmappen afleveres til arkitekten / bygherren i den aktuelle sag, og vi redegør for ideerne bag belysningsplanen. Såfremt der skulle være revideringer til belysningsplanen, vil disse blive foretaget.

Fase 4 - Udlevering af yderligere materiale og gennemgang af projekt med de udførende parter
Når hele projektet er godkendt, udarbejdes målsatte tegninger, detaljeløsninger og eventuelle mockups. Vi anbefaler, at vi udarbejder en elteknisk manual for at sikre det bedst mulige "værktøj" i den udførende byggefase.

Samtidig sørger vi for bestilling af armaturer.

I denne fase vil hele projektet blive gennemgået med de udførende håndværkere, hvor der vil være mulighed for at afklare diverse tekniske spørgsmål. Målsatte tegninger, monteringsvejledninger samt en elteknisk manual vil blive udleveret.

Fase 5 - Løbende projektopfølgning
Vi følger løbende med i projektets tidsplan og kan således sikre punktlig levering af armaturerne.
Undervejs i byggeprocessen kommer vi gerne på besøg på pladsen, hvor vi kan afklare eventuelle spørgsmål fra elektrikere, byggeledere eller andre involverede. Når projektet nærmer sig sin afslutning, vil vi komme endnu en gang for at finjustere lyset, så det opnår den tiltænkte effekt.